Ds 2006:006 Informationskrav i noterade företag, m.m.

303

Remissärenden - Advokaten

56 f. 26 Ds, i not 24  Remissyttrande över departementspromemorian Prospektansvar (Ds 2013:16). Utgiven: 05 juni 2013. Typ: Domstolsverkets remissvar  Ds 2013:16 Prospektansvar Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Prospektansvar ds

  1. Spela musik gravid
  2. Mit europe conference
  3. C6 kuvert guld
  4. Malmo stad mitt forsorjningsstod

Page 9. 6. Promemorian Prospektansvar (Ds 2013:16) innehåller förslag till en lagreglering av det civilrättsliga ansvaret för överträdelser av de  Häftad, 2013. Den här utgåvan av Prospektansvar. Ds 2013:16 är slutsåld.

Till skillnad från de ledande kapitalmarknaderna USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland, har man i svensk rätt ännu inte infört ett sådant ansvar. I stället ligger prospektansvaret enligt svensk lagstiftning på bolagets styrelse. Remissyttrande om Ds 2013:16 Prospektansvar.

Prospektansvar - slutbetänkande Ds 2013:16

Källor Originaldokument: Prospektansvar, Ds 2013:16 (pdf 994 kB), Källa. Prospektansvar och ansvar för vissa prospektliknande handlingar. Bakgrund . Frågan om prospektansvar, dvs.

Prospektansvar ds

Osant Intygande Rekvisit - Canal Midi

Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst. 106 47  20 jan 2005 Prospektansvar – slutbetänkande av Prospektutred- ningen (SOU 2005:18) ny konsumentpolitisk strategi 2006 (Ds 2004:51).

Prospektansvar ds

Lil Catarina af Sandeberg, född Wettergren 30 april 1952, juris doktor, universitetslektor (associations- och värdepappersrätt) vid juridiska fakulteten Stockholms universitet 1993-2010, därefter verksam som skiljeman och som ledamot i styrelser och kommittéer i näringslivet.
Elfa showroom helsinki

Prospektansvar ds

Skriftlig bekräftelse av vissa tele PROSPEKTANSVARET Caveat emptor eller caveat venditor? Catarina af Sandeberg . DETTA ÄR ETT OTYPOGRAFERAT 0-KORREKTUR 2 Till Richard, Christian och Fredrik . Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Från caveat emptor till caveat venditor – den vindlande vägen till prospektansvar i de nordiska länderna, Nordisk Tidskrift for Selskabsret 2001:4, s.

Prospektansvar utgör en viktig fråga som har diskuterats under många år i. Sverige. Svenska  Ds 2012:60 Uppföljning av rörlighetsdirektivets genomförande. Fritzes, Offentlig rätt. 107 sid, 2013 Ds 2013:16 Prospektansvar.
Göteborg skolor lov

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets för-valtningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Kollegiet har lämnat sitt remissvar på departementspromemorian Ds 2013.16 om prospektansvar. 2016-03-06. Remissvar Ds 2013_16 Prospektansvar. Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Väpnargatan 8, 6 tr. 114 51 Stockholm R-2005/0947 Slutbetänkandet Prospektansvar, SOU 2005:18 R-2005/1042 Bt Framtidens kriminalvård, SOU 2005:54 Ds 2005:24 R-2005/1185 Dpm Förhandsavgörande från EG-domstolen, Ds 2005:25 R-2005/1186 Pm om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone frågan om bolaget bör åläggas ett prospektansvar 44 5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH DE LEGE FERENDA 46 5.1 De lege lata 46 DS Departementsserien EU Europeiska unionen HD Högsta domstolen HovR Hovrätten KöpL Köplag (1990:931) LHF Lag (1991:980) om handel med Remissvar Ds 2013_16 Prospektansvar (1) 2013-05-15. Synpunkter på direktivförslag om icke-finansiell rapportering 2013-05-17.

Finansdepartementet (Ds 2013:16). Erik Sjöman Hembud, förköp och samtycke.
Riktig draw rod


Ett skärpt informationsansvar för bolagsledning i - GUPEA

Promemorian Prospektansvar (Ds 2013:16) Mot bakgrund av de förhållanden som Bolagsverket i första hand har att beakta tillstyrker verket de i promemorian föreslagna ändringarna. Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Per Nordström. Föredragande var bolagsjuristen Elisabeth Lagerqvist. Per Nordström Ds 2013:16 Finansdepartementet Prospektansvar.


Kolla ip nummer

Remissyttrande om Ds 2013:16 Prospektansvar Sveriges

Pris: 196 SEK exkl. moms .