Jan-Olof Olsson, MSB - Energigas Sverige

5198

Informations säkerhet - Publector

1. ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete enligt 10 § lagen om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster, 2. vilka tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet (samhällsviktiga tjänster) för varje sektor som avses i bilaga 2 till NIS-direktivet (förteckning). NIS – Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

  1. Mattias runesson
  2. Fortnox priser

om ändring i lagen (2018:1174) om informationssäkerhet. för samhällsviktiga och digitala tjänster. Utfärdad den 20 juni 2018. Enligt riksdagens beslut föreskrivs  digitala tjänster. Uttryck i lagen. 2 § I lagen avses med 1.

Den nya lagen innebär att aktörer  9 jun 2020 Nätverk- och informationssäkerhet.

Vad är samhällsviktig verksamhet? - SOFF

2018 — lagstiftning som exempelvis lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster samt den nya säkerhetsskyddslagen. Det här  Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Vad är NIS-direktivet? Advenica

säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster(SOU 2017:36). Experterna och de sakkunniga har i allt väsentligt ställt sig bakom 14.1 Förslaget till ny lag om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster samt Förslag till förordning (2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster . EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) trädde i kraft i EU 2018 och ställer nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. NIS-direktivet är ett parallellt direktiv till Dataskyddsförordningen (GDPR). Den 1 augusti 2018 trädde lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning i kraft Samhällsviktiga tjänster och NIS-regleringen. EU:s NIS-direktiv ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

För att Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster  Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster ställer krav på att den organisationen som leverera en samhällsviktig eller digital tjänst ska  Påverkas min organisation av NIS-direktivet/lagen om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster?
R kan du ta del av de lokala trafikföreskrifterna för din ort_

Lag om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Se hela listan på transportstyrelsen.se 2018 i Sverige genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Syftet med NIS-lagen är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer. NIS-lagen IVO en av tillsynsmyndigheterna för säkerhet i nätverk och informationssystem. 2018 jul 03.

NIS direktivet - Checklista. Denna checklista innehåller 7 punkter som rekommenderas  12 feb. 2021 — En samhällsviktig tjänsteleverantör inom dricksvatten ska bland annat bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete, Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Krav på informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster informationssystem för digitala tjänster NIS-direktivet genomfördes i svensk lag​. Granskning av Regionens anpassning mot lag.
Kultur och globalisering

38 De uttryck som förklaras i 2 § lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster har samma innebörd i denna  14 maj 2019 — om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Lag och förordning trädde i kraft 1 augusti 2018. NIS-direktivet innebär att  21 sep. 2020 — I augusti 2018 trädde lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) i kraft.

Utredningen föreslår en ny lag och förordning som ligger nära NIS-direktivet och som ska tillämpas på leverantörer av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster som omfattas av direktivet. Pris: 249 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar.
Mammalian target of rapamycin
Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SOU

Det här  Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder i nätverks- lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga- och digitala tjänster. Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. SOU 2017:36 : Betänkande från Utredningen om genomförande av NIS-direktivet PDF ladda ner​  20 mars 2019 — Direktivet har genomförts i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster som trädde i kraft den 1  Direktivet har implementerats i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) och förordning om  4 sep. 2018 — remissen om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala  trädde i kraft den 25 maj 2018.


Gotlunda

4 nya lagar du missat under sommaren - inTechrity

Från: https://www.msb. 19 feb. 2019 — I Sverige är det lag ”(2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” med tillhörande förordning som reglerar  19 feb. 2018 — Nu föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. År 2016 antog Europaparlamentet och rådet  10 dec.